تبلیغات
انجمن طرفداران دكترمحمود احمدی نژاد - اهانت وقیحانه روزنامه میرحسین به ملت ایران
انجمن طرفداران دكترمحمود احمدی نژاد
رای ما دكترمحموداحمدی نژاد

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اهانت وقیحانه روزنامه میرحسین به ملت ایران

تحریریه سحر ضمن پوزش از احاد ملت شریف ایران برای اطلاع افكار عمومی این كاریكاتور موهن را در معرض دید عموم قرار می دهد و متأسف است كه به بهانه تخریب رئیس جمهور چنین اهانتی به ملت شریف ایران می شود.
  

روزنامه كلمه سبز در اقدامی تعجب برانگیز كاریكاتوری موهن را در صفحه 11 امروز خود درج كرده كه مصداق بارز بی نزاكتی و بی خردی این روزنامه در اهانت به مردم است. تحریریه سحر ضمن پوزش از احاد ملت شریف ایران برای اطلاع افكار عمومی این كاریكاتور موهن را در معرض دید عموم قرار می دهد و متأسف است كه به بهانه تخریب رئیس جمهور چنین اهانتی به ملت شریف ایران می شود.

 

بقیه متن را درادامه مطلب دنبال كنید

تحریریه سحر ضمن پوزش از احاد ملت شریف ایران برای اطلاع افكار عمومی این كاریكاتور موهن را در معرض دید عموم قرار می دهد و متأسف است كه به بهانه تخریب رئیس جمهور چنین اهانتی به ملت شریف ایران می شود.
  

روزنامه كلمه سبز در اقدامی تعجب برانگیز كاریكاتوری موهن را در صفحه 11 امروز خود درج كرده كه مصداق بارز بی نزاكتی و بی خردی این روزنامه در اهانت به مردم است. تحریریه سحر ضمن پوزش از احاد ملت شریف ایران برای اطلاع افكار عمومی این كاریكاتور موهن را در معرض دید عموم قرار می دهد و متأسف است كه به بهانه تخریب رئیس جمهور چنین اهانتی به ملت شریف ایران می شود.

 

متنی كه روزنامه كلمه سبز همراه با این كاریكاتور منتشر كرده است را در زیر ملاحظه می فرمایید:

 

امین كریم الدینی-افشین جعفری- «ســرقــت قــدرت خـریـد طـبـقـات مـتـوسـط، ضـعـیـف و حـقـوق‌بـگـیـر»و«مـالـیـات اغـنـیـا از فـقـرا» مشهورترین تـعـابـیـری است كه برای توصیف كاركرد تورم در افزایش شكاف طبقاتی به‌كار گرفته می‌شود.
واقـعـیـت آن اسـت كـه هـم تـورم مـهـم‌ترین عامل نابرابری و بـی‌عـدالتی است و هم دولت‌ها مهم‌ترین متهم در پیدایی تورم! اما تورم نه هم‌وزن با دیگر معضلات كه مادر مشكلات یك نظام اقـتـصــادی اســت. تــورم هــم نـشــانـه روشـنـی بـرای شـكـسـت سیـاسـت‌هـای تـوسعـه اقتصـادی و هـم بنیادی‌ترین شاخص در تعییـن رویكرد دولت‌ها به سمت عدالت اجتماعی و كاهش فقر و نابرابری محسوب می‌شود.
بـا تـورم نـه شعـار «توسعه» حقیقت می‌یابد و نه «عدالت»، به اندازه‌ای كه نرخ تورم افزایش می‌یابد، دولت‌ها بیشتر در افزایش شكاف طبقاتی و بی‌عدالتی متهم خواهند بود; چنانكه بسیاری از آخرین دستاورد‌های علم اقتصاد در سیاست‌گزاری كاهش فقر و نابرابری حاكی از آن است كه موثرترین عامل در افزایش شكاف طبقاتی عملكرد دولت‌هاست.
این مسئله زمانی اهمیت دو چندانی می‌یابد كه در نظر داشته بـاشیـم داعیـه‌هـای مـذهبی و اخلاقی دولت در كشور ما بر دیگر داعیه‌های آن غلبه دارد.
نسبت تورم با عدالت و اخلاق به اندازه ای روشن است كه در كتـاب‌هـای اقتصـاد كـلان محض نیز درباره‌تبعات اخلاقی تورم تـوضیح داده می‌شود تا آن جا كه هرگز در بررسی‌های اقتصادی عوارض بغرنج اجتماعی تورم وزنی كمتر از عوارض اقتصادی آن ندارند.
واقعیت آن است; از لحظه ای كه موج تورم به مثابه مالیات اغنیا بر فقرا به سرقت قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف به نفـع اغنیـا اقـدام مـی‌كنـد، طبقـات پـایین دست یا در واكنشی شـرافتمنـدانـه نـاگـزیـر از افـزایش شیفت‌های كاری خود و به دنبال آن استهلاك فیزیولوژیك و روانی روز افزون خواهند شد كـه در ایـن صـورت بـه نـدرت خـواهنـد تـوانسـت عضو هنجار خـانـواده، محیـط كـار یـا جـامعه خود باقی بمانند و یا آن‌كه در واكـنشـی غیـرشـرافتمنـدانـه بـه جـرم، جنـایـت و سـرقـت روی خواهند آورد.
از این رو در بررسی‌های جامعه شناختی میان روندهای تورمی و افزایش چشمگیر آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی همچون جـرم، جـنـایـت، سرقت، خودكشی، بیمارهای روانی، طلاق و ..‌. پیوند عمیقی مشاهده می‌شود‌.
بی‌دلیل نیست كه موسوی با هشدار درباره پیامد‌های تورمی سـیـاسـت‌نـقـدی كـردن یـارانـه‌ها می‌گوید گویی كه جریان‌های متخاصم نقطه ضعف ما را كشف كرده‌اند.
ایـن گـفـتـه مـهـندس موسوی كه بر پیوند میان سیاست‌های بـرانـدازانـه و سـیـاسـت‌هـای تـورمـی تـاكـیـد می‌كند، دربردارنده پیام‌های بسیار تلخی برای ماست.
كارشناسان اقتصادی ناامنی‌های اجتماعی سال‌های نخست دهه 70 را تا حدود زیادی محصول سیاست‌های تورمی می‌دانند، درسـت بـه هـمین دلیل است كه با وجود چنین تجربه‌ای، تكرار سـیـاسـت‌هـای تـورمـی بـاعث می‌شود كه میرحسین موسوی در انگیزه‌های امنیتی چنین سیاست‌هایی تردید كند.
بـه بـاور بـسـیـاری از كـارشـنـاسـان اقـتـصـاد سـیـاسـی یكی از بـزرگترین چالش‌های جامعه ایرانی، چالش دولت - ملت است; امـا بـه بـاور بـسـیـاری از كـارشـناسان توسعه ایران، سیاست‌های تورمی پیامد‌های خطرناك و تهدیدآمیز در جهت افزایش شكاف دولـت- مـلـت به دنبال خواهند داشت و این شكافی است كه در تحلیل‌‌های اقتصاد سیاسی بسیاری از معضلات اقتصادی ایران نیز محصول آن تلقی می‌شود.
از این رو سیاست‌های تورمی در كمترین زمان ممكن نظام را بـا چـالـش مـشـروعـیـت مـواجـهـه خـواهند كرد و این شاید همان نقطه‌ای باشد كه میرحسین موسوی از آن به عنوان یك احساس خطر برای ایران یاد می‌كند، چرا كه ایران قطعا تاب بحرانی دیگر را نـدارد و كـسـی نـمـی‌تـوانـد پـیـش‌بـینی كند در صورت پیدایی ناآرامی‌های اجتماعی، سرنوشت تلخ ایران و ایرانیان چه باشد؟
از ایـن رو تـورم یـكـی از بـهـتـریـن ابـزارهـای حركت در مسیر فـروپـاشـی تـلـقـی مـی‌شـود و امتداد پیامد‌های آن در سیاست به مـراتـب تـهـدیـد‌آمـیزتر از تبعات كوتاه مدت اقتصادی آن تفسیر می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به اندازه‌ای خطرناك است كه دكتر مومنی استاد برجسته اقتصاد توسعه ایران می‌گوید:
«باید توجه كنیم كه بعد از پایان دوره این دولت هم قرار است كه ایران و نظام جمهوری اسلامی ‌برقرار باشد.»
از ایـن رو دولـت نـهـم نـه تـنـهـا بـزرگ‌تـرین متهم بی‌عدالتی اقـتـصـادی است، بلكه بزرگ‌ترین تحریف‌كننده عدالت نیز و به دنبال آن بزرگ‌ترین تهدید‌كننده امنیت ملی است.
احـمـدی نـژاد تـاكـنـون بـارهـا در برنامه‌های انتخاباتی خود، میـانگیـن تـورم را 5/16 درصد اعلام كرد. این در حالی است كه بـر اسـاس اعـلام روابـط عمومی بانك مركزی نرخ تورم در 12 ماه منتهـی بـه اردیبهشـت‌ماه سال 1388 نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1387 معادل 6/23 درصد است.
رئیـس دولـت نهـم با اخذ میانگینی تحریف آمیز سعی در القا این مسئله دارد كه رشد تورم در دولت نهم وضعیتی بهتر از دولت قـبــل داشـتــه اســت. درایــن جـا امـا یـك فـریـب بـزرگ آمـاری رخ می‌دهد و آن این كه احمدی‌نژاد سال 1384 را جزو سال كاری خـود در نظـر گـرفته است. به این ترتیب او در میانگین‌گیری این شانس را برای خود بازكرده است كه تورم 4/10 درصدی سال 84 را بـا تـورم 6/23 درصدی سال‌پایانی كار خود جمع بزند، این در حــــالــــی اســــت كــــه او دولــــت نـهـــم را از شـهـــریـــور 1384 تحویل گرفته است.
امـا فـریب بزرگتر آماری احمدی نژاد هنگامی روشن می‌شود كـه در نظـر داشتـه باشیم، تئوری های علمی اقتصاد بر این نكته تاكید دارند كه سیاست‌های تورمی با وقفه قابل توجهی تاثیر خود را نشـان مـی‌دهنـد و بـه ایـن ترتیب می‌توان گفت تورم محصول عملكـرد‌های‌گذشته است به بیان دیگر تورم 4/10 درصدی سال 1384 نشان‌دهنده نتیجه سیاست‌های اعمال شده دولت خاتمی در سـال‌هـای قبل از آن است. اما تئوری‌های زیادی وجود دارند كه وقفه تاثیرگذاری سیاست‌ها بر میزان تورم را بیش از یك‌سال در نـظـر مـی‌گـیـرنـد. اگـر بـر مـبـنای این تئوری‌ها آمارهای دوره احمدی‌نژاد را تفسیر كنیم، حتی می‌توانیم این نتیجه را بگیریم كـه پـاییـن بودن تورم سال 85 نیز تحت‌تاثیر سیاست‌های دولت هشتـم بـوده اسـت; همچنـان كـه صـرف‌نظر از این كه چه كسی رئـیــس‌جـمـهـور شـود تـورم سـال‌هـای 88 و 89 را بـایـد حـاصـل سیاست‌های دولت نهم دانست.
از ایـن مـنـظـر بـایـد گـفـت مـقـایـسـه مـیـانـگـین‌ها همواره با مـحـدودیـت‌هـای بـزرگـی در جـهـت نـمـایـاندن حقیقت عملكرد دولت‌ها در كنترل نرخ تورم مواجه است و به جرات می‌توان گفت این نحوه مقایسه می‌تواند دربردارنده تحریفات بزرگی باشد; چرا كــه بــه وضــوح نـشــان داد تــورم‌ ســال‌هــای 86 و 87 نـتیجـه سـیـاسـت‌هـایـی بـوده اسـت كه دولت نهم در یك سال و نیم اول دورانـش اجـرا كـرده بـود; هـمـچـنان‌كه تورم‌ سال های 76 و 77 متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت ششم بوده است.
از آن مـهـم‌تـر ایـن كه در یك بررسی كارشناسانه باید شرایط مـخـتـلـف زمـانـی را در مـقـایـسه عملكرد‌ها مورد توجه قرار داد، طـبـیـعـی اسـت كـه نـمی‌توان تورم حاصل دوران‌جنگ و كاهش درآمـد نـفـتی به حدود 7 میلیارد دلار را با تورم دولت نهم مقایسه كــرد. امـا در دولـت نـهـم تـورم 3/25 در سـال 1387 ایـران را در جـایگـاهـی قـرار داد كه تنها 4 كشور جهان سطح تورمی بالاتر از ایران داشتند. این در حالی است كه در سال‌های گذشته هیچ‌گاه ایران به چنین رتبه‌ای نزول نكرده است.
نكتـه مهم‌تری كه در دولت نهم دیده می‌شود، صعودی بودن رونـد تـورم در دولـت نهم است، اگر چه دولت در تلاش است تا با بـررسـی تـورم نقطـه‌ای، ایـن واقعیت را كتمان كند، اما بر خلاف دولـت نهـم در دولـت های قبلی روند صعودی و نزولی تورم هر دو دیده می‌شوند. بنابراین به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید كه اگـر دولـت نهـم در انتخـابـات پیـروز شود در سال‌های آتی شاهد تورم‌های حتی بالاتر از تورم كنونی خواهیم بود.
در ادبیـات اقتصـادی معمـولا ایـن‌گـونه تحلیل می‌شود كه در دوره‌هـای رونـق شـاهـد افـزایـش تـورم و در دوره‌های ركود شاهد كــاهــش آن هستیـم. امـا تـورم حـاصـل از رونـق بـه‌دلیـل بهبـود وضـعـیـت درآمـدی مـردم و بـه دنـبـال آن افـزایـش تـقـاضا برای كـالاهـای مـخـتـلـف اسـت; ایـن وضـعـیـت موجب افزایش تولید می‌شود; اگر چه ممكن است افزایش تقاضا همزمان دربردارنده پدیده تورم باشد.
اما در ایران در چند سال اخیر شاهد پدیده دیگری به نام ركود تورمی بوده‌ایم.
در ایـن وضـعیت در حالی كه سطح تولید داخلی پایین است و تـولـیـد در مـرحله ركود قرار دارد، به دلیل سیاست‌های اقتصادی غـیـرعـالمانه دولت، شاهد تورمی فزاینده هستیم. با وجود آن كه مـیـزان نـقـدیـنـگـی در دولـت نـهم بیش از 2 برابر شده است، اما واحـدهـای تولیدی با كمبود نقدینگی شدیدی همراه هستند، به نحوی كه 400 بنگاه اقتصادی طی سال گذشته در آستانه تعطیل شـدن قرار دارند. بدین‌ترتیب، افزایش نقدینگی در سطح جامعه تـورم را دامـن‌زده و كـاهـش نـقدینگی بنگاه‌های تولیدی كشور، ركود را موجب شده است.
تورم جهانی
ایـران در سـال 2007 در مـیـان 180 كـشور دنیا پس از 4 كشور اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه در ردیف پنجم كشورهای جهان قرار داشته است.
بـه گـزارش سـایـت الف، ایران در سال 2008 نیز در بین 224 كشور پس از زیمبابوه، برمه، ونزوئلا، گینه، عراق و كنگو در رتبه هفتم پرتورم‌ترین كشورهای جهان قرار گرفت.
بـر اسـاس مـطـالـعـات بـانـك جهانی اگر نرخ تورم در ایران 10 درصـد افـزایـش یـابـد، مـیـزان فـقـر حدود 20 درصد افزایش پیدا خواهد كرد. حال كه از سال84 تا 1387 تورم بیش از 2 برابر یعنی صـددرصـد افـزایـش یـافـتـه اسـت، در این صورت میزان فقر چه مقدار افزایش یافته است؟

تورم ركودی

در مقابله با تورم 2 رویكرد جدی وجود دارد، در یك رویكرد بر این باور تاكید می‌شود كه باید با كنترل‌های شدید و یا سركوب و تثبیت قیمت‌ها نسبت به كاهش تورم اقدام كرد. اما رویكرد دیگر بـه بـررسـی علل و عوامل تورم‌های موجود پرداخته و اعتقاد به از بین بردن عوامل و ریشه‌های تورم مبنا قرار می‌گیرد. این درست همان رویكردی است كه در برنامه كاهش تورم مهندس موسوی مبنا قرار گرفته است.
طبـق بـرنـامـه اعلام شده در جراید در روزهای قبل، به از بین بـردن ریشه‌های تورم در ایران اعتقاد دارند. خلاصه راهكارهای مقـابلـه بـا تـورم مـوسـوی كه چندی پیش در جراید اعلام شد، به شرح زیر است:

1- محدود كردن پایه پولی; با:
اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی
انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی
2. كاهش كسری بودجه با:
اصلاح نظام بودجه‌ریزی (در این خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است)
اصلاح نظام مالیات ستانی
افزایش انضباط و شفافیت در عملكرد شركت‌های دولتی
3- تقویت بنیه‌های تولید; از جمله با:
جهت‌دادن تسهیلات اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد
بهبود فضای كسب و كار (در این خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است)
4- اصلاح نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری; از طریق:
احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار
ارتقای اقتدار بانك مركزی
5- اجـتـنــاب از اجــرای سـیــاســت‌هـای تـورم‌زا بـه ویـژه در قیمت‌گذاری كالاها و خدمات دو

درباره وبلاگ

باسلام خدمت دوستان عزیز

ازعلاقه مندان درزمینه وبلاگ نویسی دعوت میشود تا مارو درنوشتن این وبلاگ همراهی كنند درصورتی كه قصد همكاری دارید با ارسال پیامتان بنده را درجریان بزارید تا یك اكانت به شما بدهم

باتشكر
مدیر وبلاگ : مردی ازجنس مردم

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • دولت نهم در کدام یک از گزینه ها موفق تر بوده است ؟

نویسندگان